Bv oprichten

Wilt u graag een bv oprichten? Dan heeft u een notaris nodig om een notariële akte hiervoor op te stellen. Ook zult u statuten moeten opstellen en moet er een handelsnaamonderzoek uitgevoerd worden. Een betrouwbaar notariskantoor kan u hierbij helpen. Almeer Notaris is u graag van dienst. Wij hebben ervaring met het oprichten van besloten vennootschappen, maar ook stichtingen en verenigingen. U bent bij ons aan het juiste adres voor niet alleen notariële expertise, maar ook inlevingsvermogen en betrokkenheid. Wilt u meer weten of vrijblijvend advies? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en bel: 036-5374432.

Antecedentenonderzoek

U mag niet zomaar een bv oprichten. Het ministerie van Justitie doet eerst een antecedentenonderzoek. Zo moeten de beoogde aandeelhouder(s) en/of oprichter(s) vragenlijsten invullen. Op basis hiervan onderzoek het ministerie of zij betrokken zijn geweest bij strafbare feiten of een faillissement. Zijn er geen bezwaren? Dan ontvangt u een verklaring van geen bezwaar, waarmee u een besloten vennootschap mag oprichten.

Inhoud statuten

Wanneer u een bv opricht, dan zijn de statuten een belangrijk onderdeel van de notariële documenten. Hierin staat onder meer:

  • De naam van de onderneming;
  • De plaats van vestiging;
  • De doelomschrijving;
  • Bepalingen over hoe vergaderingen van aandeelhouders bijeen worden geroepen;
  • Hoe de besluitvorming plaatsvindt;
  • Hoe de bv naar buiten toe wordt vertegenwoordigd;
  • Hoe de statuten mogen worden aangepast;
  • Hoe de jaarrekening wordt vastgesteld;
  • Welke blokkeringsregeling van toepassing is.

Blokkeringsregeling

Er zijn twee opties. Allereerst de aanbiedingsregeling. Wil de aandeelhouder zijn aandelen verkopen? Dan is hij verplicht om die eerst te koop aan te bieden aan andere aandeelhouders (indien aanwezig). Zo blijft het gesloten karakter van de bv in principe gehandhaafd.

De tweede optie is de goedkeuringsregeling. Wil de aandeelhouder zijn aandelen verkopen? Dan heeft hij goedkeuring nodig van het bestuur of van de algemene vergadering van aandeelhouders. In de statuten wordt de blokkeringsregeling nader uitgewerkt.

BV oprichten

Aandelenkapitaal

Bij het oprichten van een besloten vennootschap moet er een minimum aandelenkapitaal worden gestort en geplaatst van minimaal € 18.000,00. DIt bedrag kan contant worden gestort op een rekening, die op naam van de bv staat. De bank geeft vervolgens een bankverklaring af, waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan. Het bedrag kan ook worden voldaan door inbreng in natura, zoals een aandelenpakket of bestaande onderneming. In dat geval moet aan de akte een accountantsverklaring worden toegevoegd en een beschrijving van de inbreng.

Kies voor Almeer Notaris

U ziet al dat er veel komt kijken bij het oprichten van een bv. Almeer Notaris kan u tijdens dit gehele proces begeleiden. Zo kunnen wij een handelsnaamonderzoek uitvoeren voor u, zodat u zeker weet dat er geen bezwaren zijn tegen de bedrijfsnaam. Ook kunnen wij uw bv inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een register van aandeelhouders aanleggen. We geven u graag advies. Neemt u telefonisch contact met ons op (036-5374432) of mail (info@almeernotaris.nl) als u wilt dat wij u bijstaan wanneer u een bv wilt oprichten.