Algemeen

Een echtscheiding wordt door de rechtbank uitgesproken als er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Door de beschikking van de rechtbank is het huwelijk nog niet ontbonden. Daarvoor is inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand vereist.

Echtscheiding

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst die tussen de echtgenoten wordt gesloten en waarin de gevolgen van de scheiding worden geregeld. Hierbij kun je (bijvoorbeeld) denken aan de verdeling van de woning, de inboedel, financiële verrekeningen en alimentatie.

Pensioenrechten

Als tijdens de duur van het huwelijk ouderdomspensioen is opgebouwd door één of beide echtgenoten, heeft de iedere echtgenoot recht op de helft van dat ouderdomspensioen.

Bij het echtscheidingsconvenant kan een afwijkende regeling worden getroffen, bijvoorbeeld afstand doen van deze rechten.

Binnen twee jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand kan een verzoek worden ingediend bij de pensioeninstelling om een zelfstandig recht te verkrijgen voor dát gedeelte van het pensioen waarop de betreffende echtgenoot aanspraak kan maken. Op deze wijze voorkom je dat je levenslang van je ex afhankelijk bent of hij/zij wel iedere maand dat gedeelte van het pensioen overmaakt.

Eigen woning

Om te bepalen wie de woning krijgt, is het van belang om te bepalen wie financieel gezien de lasten van de hypotheek kan opbrengen. Als daarover overeenstemming is bereikt, moet een en ander nog bij de notaris worden vastgelegd. Vaak wordt gedacht dat door het ondertekenen van het convenant alles is geregeld en dat op grond van die ondertekening de woning op naam is gesteld van diegene aan wie de woning wordt toegedeeld. Dit is niet juist!

Het convenant kan worden vergeleken met de (voorlopige) koopovereenkomst. De ondertekening van de leveringsakte en inschrijving van de akte in het Kadaster doet de eigendom pas overgaan. Bij het convenant is dit niet anders. De ondertekening van de verdelingsakte en de inschrijving van de akte in het Kadaster doet de eigendom overgaan. De vertrekkende echtgenoot zal niet meer aansprakelijk willen blijven voor de hypotheek die door de andere echtgenoot wordt overgenomen. Voordat de verdelingsakte wordt getekend, wordt de bank gevraagd of zij instemt met ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank stelt bij een akkoordverklaring een overeenkomst op waarin dit ontslag wordt vastgelegd.