Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

In Nederland kunnen twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw met elkaar trouwen. De wet verbindt automatisch aan een aantal consequenties aan de huwelijkse staat. Zo zijn de echtgenoten elkaars erfgenaam en is er een wettelijke plicht om in elkaars onderhoud te voorzien. Ook is er sprake van gemeenschap van goederen: wat echtgenoten voor het huwelijk in eigen bezit hadden, wordt nu gemeenschappelijk eigendom. Dat geldt ook voor schulden. Er kunnen verschillende redenen zijn om van deze wettelijke en huwelijkse afspraken af te wijken. Almeer Notaris vertelt u graag wat er mogelijk is: 036-5374432.

huwelijkse voorwaarden

Redenen huwelijkse voorwaarden

Er kunnen verschillende redenen zijn om af te wijken van de wettelijke huwelijkse verplichtingen. Een van beide echtgenoten, of allebei:

  • Wil geen algehele gemeenschap van goederen;
  • Heeft een onderneming;
  • Wil een eigen onderneming beginnen;
  • Heeft grote schulden;
  • Heeft een aanzienlijk groter vermogen.

Administratie bijhouden

Is er sprake van gescheiden vermogens? Dan moeten beide echtgenoten een administratie bijhouden.

Zo zullen partners bonnetjes moeten bewaren om aan te tonen wie de eigenaar is van welk stuk inboedel. Is er geen administratie, dan kan dit tot problemen leiden bij scheiding, overlijden of faillissement. Ook kan er dan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van een soort algehele gemeenschap van goederen.

Voorwaarden tijdens huwelijk

Het kan zijn dat bij het trouwen er nog geen reden was om huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Dit kan in de loop der tijd veranderen. U kunt altijd nog de algehele gemeenschap van goederen laten omzetten in voorwaarden. Almeer Notaris geeft u hier graag advies over. Het is echter wel een ingewikkelde en kostbare procedure. Zo moet er een verdeling worden gemaakt van de huidige inboedel en het gezamenlijk vermogen. Ook is goedkeuring van de rechtbank nodig om te voorkomen dat er schuldeisers of derden worden benadeeld. U heeft een notaris nodig om een verzoekschrift voor de rechtbank op te stellen. Almeer Notaris helpt u hier graag bij.

Opheffen voorwaarden

Waren er voorheen goede redenen om bepaalde huwelijkse afspraken te maken, die redenen hoeven nu niet meer van toepassing zijn. Zo had eerst een of beide echtgenoten een onderneming en die is nu verkocht. U kunt dan de voorwaarden laten opheffen. U vraagt dan toestemming bij de rechtbank om te voorkomen dat mogelijke schuldeisers of derden worden benadeeld. Wij van Almeer Notaris kunnen u helpen om het verzoekschrift hiervoor op te stellen, zodat u uw huwelijkse voorwaarden kunt beƫindigen.