Een huis of bedrijfspand kopen

Wanneer u een eigen huis of bedrijfspand gaat kopen, dan legt u belangrijke afspraken vast in een koopcontract. Ook worden er andere afspraken gemaakt en moet de overdracht volgens bepaalde regels plaatsvinden. Een notaris heeft hier verstand van en kan u hierbij helpen. Almeer Notaris staat graag voor u klaar. U kunt op onze site kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Ook kunt u contact met ons opnemen via info@almeernotaris.nl of 036-5374432.

koopcontract

Wat is een koopcontract?

In een koopcontract legt u afspraken tussen verkoper en koper op papier vast. Het is belangrijk om vast te leggen:

 • Wat er wordt verkocht?
 • Wat de koopsom is?
  Wanneer de levering of overdracht plaatsvindt?
 • Wat verdere voorwaarden voor verkoop en levering zijn?

Ook is er een bedenktijd voor de koper. Hij heeft, nadat beide partijen het koopcontract hebben getekend, drie volle dagen om zonder verdere gevolgen het contract op te zeggen.

Hoe kan een notaris u bijstaan?

 • Na ontvangst van het koopcontract doet de notaris een uitgebreid onderzoek. Hij controleert bij het Kadaster of de verkoper inderdaad de eigenaar is. Zijn er geen andere gerechtigden, zoals een erfrecht of een echtscheiding? Welke hypotheken zijn er afgesloten? Ook controleert hij de personale van koper en verkoper aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en de gemeentelijke basisadministratie. Ook doet hij navraag naar de wijze van financiering door de koper;
 • In het koopcontract staan afspraken, waarschijnlijk ook over de waarborgsom. Het is gebruikelijk dat de koper een waarborgsom stort op de rekening van de notaris. Of een bankgarantie stelt van 10% van de koopsom. De notaris moet hierop toezien. De waarborgsom of bankgarantie is vooral belangrijk op het moment dat de koop niet doorgaat;
 • De notaris stelt de akte van levering en hypotheek op. Ook maakt hij de afrekening op, met daarin alle tussen de partijen overeengekomen verrekeningen. Denk hierbij aan rioolrechten, belasting en waterschapsrechten. De notaris overlegt met de bank op welke datum de verkoper het hele hypotheekbedrag betaald moet zijn. Ook past de notaris eventuele wijzigingen aan;
 • Volgens afspraak stort de koper het totale bedrag op de dag van ondertekening op de rekening van de notaris. Vervolgens zorgt de notaris ervoor dat de bank die een hypotheek verstrekt, dit bedrag op tijd bij hem stort;
 • Ook komt de notaris kijken bij de ondertekening. Hij bespreekt de inhoud van de akte van levering met koper en verkoper. Vervolgens kunnen beide partijen tekenen;
 • Is de akte van levering ingeschreven bij het Kadaster en zijn de vereiste controles door de notaris gedaan? Dan kan hij de koopsom uitbetalen aan de verkoper, waarmee de hypotheek afgelost kan worden.

Koopcontract

Daarom Almeer Notaris

U ziet al dat er veel komt kijken wanneer u een huis of bedrijfspand gaat kopen. Het begint bij het opstellen van een koopcontract en eindigt met het uitbetalen van de koopsom. Een betrouwbare en professionele notaris begeleidt u door dit proces, zodat u zonder zorgen kunt genieten van uw nieuwe woning of kantoor. Wilt u meer weten over onze persoonlijke en betrokken wijze, waarbij expertise en inlevingsvermogen centraal staan? Bel ons dan vandaag nog: 036-5374432. Wij gaan graag voor u aan de slag met uw koopcontract.