Algemeen

De oprichting van een BV moet bij notariële akte plaatsvinden. In de statuten, die in deze akte zijn opgenomen, staan ondermeer de naam van de BV, de plaats van vestiging en de doelomschrijving.

Almeer Notaris kan voor u een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren om er verzekerd van te zijn dat er geen bezwaren bestaan tegen de te voeren naam.

Oprichtingsakte BV

De oprichting van een BV moet bij notariële akte plaatsvinden. In de statuten, die in deze akte zijn opgenomen, staan ondermeer de naam van de BV, de plaats van vestiging en de doelomschrijving.

Almeer Notaris kan voor u een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren om er verzekerd van te zijn dat er geen bezwaren bestaan tegen de te voeren naam.

Aandelenkapitaal en volstorting aandelen

Voor de BV geldt thans geen minimum aandelenkapitaal.

De volstorting van deze aandelen kan op twee manieren plaatsvinden:

Volstorting in contanten

De aandelen worden volgestort door storting van het vereiste bedrag in contanten op een ten name van de BV staande bankrekening.

Volstorting in natura

Ook is het mogelijk te voldoen aan de volstortingsverplichting door inbreng in natura (bijvoorbeeld een aandelenpakket of een bestaande onderneming). In dat geval moet aan de akte een beschrijving worden gehecht waarin hetgeen is ingebracht is opgesteld.

Blokkeringsregeling

De statuten van een BV moeten altijd een blokkeringsregeling bevatten. Er zijn twee varianten te onderscheiden:

Aanbiedingsregeling

Als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, is hij verplicht om deze aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn eventuele mede-aandeelhouders. Deze regeling zorgt ervoor dat het besloten karakter van de BV in principe in stand blijft. De statuten beschrijven de procedure hiervoor.

Goedkeuringsregeling

Als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, heeft hij de goedkeuring nodig van het bestuur van de BV of van de algemene vergadering van aandeelhouders.

BV oprichten

Overige bepalingen

Verder worden in de statuten bepalingen opgenomen hoe vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en hoe de besluitvorming daarin plaatsvindt; hoe de BV naar buiten toe wordt vertegenwoordigd; vaststelling van de jaarrekening en wijziging van de statuten van de BV.

Overige formaliteiten

Na de oprichting zorgt de notaris voor de inschrijving van de BV bij de Kamer van Koophandel en wordt door hem een register van aandeelhouders aangelegd.