Maak afspraken over samenwonen

Woont u ongehuwd samen zonder samenlevingscontract? Dan is er wettelijk niets voor u geregeld. Slechts in een klein aantal fiscale wetten is er een tegemoetkoming geregeld voor ongehuwden. Zolang het goed gaat, heeft u geen problemen. Maar wat als er iemand overlijdt? Er kinderen komen of de relatie in zwaar weer komt? In een samenlevingscontract legt u bij de notaris bepaalde afspraken vast. Dat kan uiteindelijk financiele voordelen opleveren, maar bespaart u vooral veel narigheid. Alles is goed geregeld, precies zoals u dat wilt. Daar zorgen we bij Almeer Notaris graag voor. Bel voor meer informatie: 036-5374432.

Inhoud van een samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een heel persoonlijk document. We bespreken graag met u welke regelingen voor u van toepassingen zijn. Ook kunt clausules toevoegen of afwijken van gebruikelijke contracten. Veel voorkomende regelingen zijn:

  • Inboedel: wie is de eigenaar van welk stuk inboedel?
  • Kosten van de huishouding: wat zijn gemeenschappelijke kosten en wie draagt wat bij?
  • Overlijdensrisicoverzekering: hier zijn verschillende opties. Die leggen we graag aan u voor.
  • Overlijden: overlijdt een van beide partners, dan gaat persoonlijk vermogen over naar diens familie. Vermogen dat gemeenschappelijk eigendom is, kan via een ‘verblijvensbeding’ naar de langstlevende partner gaan.
  • Partnerpensioen: de meeste verzekeraars keren alleen partnerpensioen uit als er een samenlevingscontract is, dat is opgesteld door de notaris.
  • Verbreking van de samenwoning: wat zijn de gevolgen? Wie krijgt de woning en hoe wordt de inboedel verdeeld?

Kinderen

Bent u gaan samenwonen zonder samenlevingscontract en worden er kinderen geboren? Dan zijn twee zaken van belang.

Voor de wet is het duidelijk wie de moeder is, namelijk de vrouw uit wie het kind komt. De vader moet het kind echter nog erkennen om dezelfde rechten te krijgen als een getrouwde vader. De moeder moet hier toestemming voor geven. Bovendien leidt erkenning niet tot gezamenlijk gezag. Na de geboorte blijft de moeder het gezag houden. Pas als een gezamenlijk verzoek tot aantekening in het gezagsregister wordt gedaan, kan de vader dezelfde rechten krijgen als de moeder. Hiervoor moet u dan formulieren aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Veel ouders kiezen ervoor om deze administratieve rompslomp te vermijden. Zij trouwen of sluiten een samenlevingscontract af bij een notaris.

Samenlevingscontract

Erven

U denkt er vast liever niet over na, maar het kan voorkomen dat een of beide partners komt te overlijden. Wat moet er dan gebeuren? U kunt voor het gezamenlijke vermogen een regeling treffen in een samenlevingscontract. Voor het privévermogen zult u een testament moeten laten opstellen. Een notaris kan u hierbij helpen. Dit is zeker raadzaam als er kinderen zijn. Ook een voogdijregeling is iets om over na te denken, bijvoorbeeld als er ook sprake is van ex-partners. Er komt dus veel kijken bij samenwonen. Regel het goed en sluit een samenlevingscontract af bij Almeer Notaris!