Stichting Vrienden van Wensjes is een feit

Maandagmiddag 9 november is door Almeer Notaris de stichting Vrienden van Wensjes opgericht.
Wensjes is een vrijwilligersorganisatie voor Almeerders in nood. Els van Boxtel en haar vrijwilligers zijn de drijvende krachten. Door de oprichting van de stichting is het voor Wensjes nu mogelijk om subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld de huur van de ruimte en financiële donaties te ontvangen.
Wensjes heeft een inloopruimte in Almere Buiten. Wensjes werkt vanuit een maatschappelijk hart voor jong en oud. De visie is: zoveel mogelijk op eigen kracht doen, maar in nood samen met u.

Stichting wensjes
Wensjes verleent binnen 24 uur hulp als daar behoefte aan is. Dit kan gaan om eten, kleding of het aankleden van een woning.
Wensjes is -als vrijwilligersorganisatie- afhankelijk van giften en donaties. Door de oprichting van de stichting is het mogelijk om donateurs te werven en fondsen aan te vragen. AlmeerNotaris heeft vanuit maatschappelijke betrokkenheid de stichting kosteloos gepasseerd.
Voor meer informatie, donaties kunt u contact opnemen met Wensjes, inloop@wensjesalmere.nl
MooizoGoedzo Almere ondersteunt en bemiddelt voor verenigingen en stichtingen die bijdragen aan een leefbare stad. Mooi Zo Goed Zo helpt hen bijvoorbeeld bij het vinden van sponsoring in de vorm van materialen, middelen, mankracht of expertise.
Meer weten? Kijk dan op www.mooizogoedzo.nl.

Bron: Persbureau Almere.

Zie ook het bericht op Facebook.