Regel uw nalatenschap goed

Voor een verklaring van erfrecht kunt u alleen bij een notaris terecht. In deze verklaring wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfgenamen te mogen vertegenwoordigen. In die zin wijkt het af van het reguliere erfrecht. U kunt hiermee uw erfenis precies zo regelen als u zelf wilt. Almeer Notaris is u hier graag mee van dienst. U vindt bij ons niet alleen de benodigde notariële expertise, maar ook een eigentijdse benadering. Als klant staat u bij ons altijd centraal. Neem telefonisch contact met ons op en bel: 036-5374432.

Verklaring van erfrecht

Redenen verklaring van erfrecht

Er kunnen verschillende redenen zijn om een verklaring nodig te hebben. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

  • U wilt kunnen beschikken over bankrekening, die uitsluitend op naam staan van een erflater;
  • Ook is het nodig om een en/of-rekening op naam van de langstlevende te zetten;
  • Ook kan de verklaring nodig zijn voor het uitkeringen van verzekeringsgeld of belastinggeld.

Heeft u een andere reden in gedachten? We hebben kennis van het erfrecht en bespreken dit graag met u. Zo weet u zeker dat u kiest voor de beste oplossing voor uw situatie.

Hoe werkt het?

Er zijn een aantal stappen, die genomen moeten worden voor u een dergelijke verklaring kunt krijgen. Wij houden ons daarbij altijd aan wettelijke regels en het erfrecht. Zo:

  • Verricht de notaris eerst uitgebreid onderzoek;
  • Vraagt hij bij het Centraal Testamentenregister na of er een testament is en eventueel ook bij welke notaris;
  • Zoekt hij uit of er geen erfgenamen over het hoofd gezien worden. Dit is een ‘verervingsonderzoek’;
  • Onderzoekt hij bij de registers van de Burgerlijke Stand of er kinderen of een partner zijn;
  • Bekijkt hij het huwelijksgoederenregister om te controleren of er huwelijkse voorwaarden zijn;
  • Kan een volmacht voor de erfgenamen maken, waarin een van hen of een derde gemachtigd wordt om de erfgenamen te vertegenwoordigen.

Inhoud verklaring van erfrecht

In deze notariële akte vermeldt de notaris feiten naar aanleiding van een overlijden wie de erfgenamen zijn. Of zij de nalatenschap ervaren en wie over de goederen uit de nalatenschap mogen beschikken. Ook kan worden vermeld hoe de nalatenschap is verdeeld. Verder kan het beheer van de nalatenschap overgedragen worden aan bewindvoerders of executeurs en wie dit precies zijn. Wij weten precies hoe het erfrecht werkt. Neem daarom contact met ons op (036-5374432) en laat ons u helpen om uw nalatenschap helder te regelen met een verklaring van erfrecht.