Met het zakenrecht wordt het geheel van rechtsregels aangeduid dat betrekking heeft op zaken en zakelijke rechten. Het zakenrecht is grotendeels vervat in het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek. Onder het zakenrecht vallen o.a. het rechtspersonenrecht (vereniging, stichting, BV of NV), de regeling van fusie en splitsing van rechtspersonen en bepalingen over de jaarrekening en de jaarverslaglegging.

Zakenrecht