Een codicil is een handgeschreven verklaring waarin bepaalde goederen (bijvoorbeeld inboedel of sieraden, maar géén geldbedragen) worden vermaakt aan bepaalde met name genoemde personen. Deze goederen moeten stuk voor stuk nauwkeurig worden beschreven, zodat er geen verwarring mogelijk is.

codicil

Het codicil moet worden voorzien van een datum en een handtekening.

Het is na 1 januari 2003 niet toegestaan om een executeur bij codicil te benoemen. Vóór 1 januari 2003 opgemaakte codicillen met een executeursbenoeming blijven geldig!
Het voordeel van een codicil is dat het niets kost en eenvoudig te veranderen is.
Om zoekraken te voorkomen kan het codicil bij de notaris in bewaring worden gegeven.