Ook voor uw onroerend goed

Onroerend goed wordt ook wel vastgoed genoemd. Het gaat hier om de grond en de gebouwen op deze grond. Omdat onroerend goed niet verplaatsbaar en dus niet roerend is, wordt het onroerend genoemd. Dit in tegenstelling tot roerende goederen, zoals auto’s of boten. Er komt echter veel meer kijken als het gaat om onverplaatsbare goederen en grond. Een notaris kan u hier meer over vertellen. Wij van Almeer Notaris geven u graag vrijblijvend meer informatie en advies. Neem daarvoor telefonisch contact op: 036-5374432.

Wat kan een notaris doen?

Een notariële akte is nodig om bepaalde rechten te kunnen overdragen. Ook is een notaris nodig om de akte in te schrijven in het Kadaster. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Appartementsrechten;
  • Eigendomsrecht;
  • Recht van erfpacht;
  • Recht van opstal;
  • Recht van vruchtgebruik.

Appartementsrechten

Dit is een bijzondere vorm van eigendom. Het appartementsrecht bestaat uit twee delen: het gezamenlijk eigendom van het hele gebouw (zoals trappenhuizen, liften, entree) en de daarbij behorende grond én het eigen gebruiksrecht van het eigen appartement. Wie een appartementsrecht heeft, is ook automatisch en verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging neemt samen besluiten over bijvoorbeeld het onderhoud.

Recht van erfpacht

Dit is een zakelijk recht, waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft. De pacht gaat dan door op de erfgenamen. Sinds 2010 hebben banken strengere regels bij het verstrekken van hypotheken voor woningen met erfpacht. Dit is iets waar u op moet letten als u een dergelijke woning koopt. Een notaris kan u hier meer over vertellen, ook omdat de regelgeving per gemeente kan verschillen.

Recht van opstal

Dit is een recht om in of op een onroerend goed van een ander gebouwen of werken te bezitten. Normaal gesproken is de eigenaar van het ene onroerendgoed ook automatisch de eigenaar van het andere. Recht van opstal zorgt voor een uitzondering. Degene die het recht van opstal heeft, is de opstaller. De eigenaar van de grond is een blote eigenaar of opstalgever. Het recht van opstal wordt geregeld door middel van een notariële akte ingeschreven in het Kadaster.

onroerendgoed

Recht van vruchtgebruik

Dit is een zakelijk recht, waarbij een recht kan worden gevestigd op een goed. Er mag gebruik worden gemaakt van de goederen van anderen en profiteren van de vruchten ervan. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft, heet ook wel vruchtgebruiker. De eigenaar van de zaak, die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Het vruchtgebruik op een onroerend goed wordt geregeld door inschrijving van de notariële akte in de openbare registers.

Daarom een notaris

U ziet dat er veel mogelijk is bij onroerendgoed. U heeft altijd een notaris nodig om een akte op te stellen. Bovendien kan hij u informeren en advies geven over uw situatie. Vraag vrijblijvend om meer informatie bij Almeer Notaris. U kunt een mail sturen naar info@almeernotaris.nl. Telefonisch bereikt u ons via: 036-5374432. Laat ons u helpen met kwesties rond onroerendgoed.

Tuinvergroting

De gemeente verkoopt stukjes van het openbaar groen, welke grenzen aan uw huisperceel, aan de eigenaar van het huisperceel.